Közbeszerzési tervek


2019. évi közbeszerzési terv


2018. közbeszerzési terv

2018. közbeszerzési terv módosítása

Mórahalom Városi Önkormányzat statisztikai_összegzés_2017. évi


2017. évi közbeszerzési terv


2016. évi statisztikai összegzés

2015. évi éves statisztikai összegzés

2016. évi közbeszerzési terv

Beszámoló a 2015. évi közbeszerzési terv teljesítéséről

2015. évi közbeszerzési terv 1. sz. módosítása


2015. évi közbeszerzési terv

2014. évi közbeszerzési terv teljesítése

2014. évi közbeszerzési terv

2013. évi Közbeszerzési Terv

2012. évi Közbeszerzési Terv 1.sz. módosítása

Közbeszerzési terv 2012.

Közbeszerzési terv 2011.

2010-es Közbeszerzési terv 3. számú módosítása

2010-es Közbeszerzési terv 2. számú módosítása

2010-es Közbeszerzési terv 1. számú módosítása

Közbeszerzési terv 2010.

Közbeszerzési terv 2009.

Közbeszerzési terv 2009. - 1. számú módosított



TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00005 „Mórahalom lokális foglalkoztatási körülményeit és az életminőséget a közszolgáltatások fejlesztésén keresztül javító családbarát befektetés"

Ajánlattételi felhívás





Szolgáltató csarnok építése


Dokumentáció

Műszaki dokumentáció

Móradombi uszoda kiviteli tervdokumentáció

Kiviteli tervdokumentáció




Szegedi Szakképzési Centrum Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskolája - Szakgimnázium

Ajánlati dokumentáció - doc

Ajánlati dokumentáció - pdf


Tervdokumentáció



A lakHAtáséRDekében – Leromlott városi területek rehabilitációja Mórahalmon

Ajánlati dokumentáció - doc

Ajánlati dokumentáció - pdf

Tervdokumentáció






Mórahalom Városi Önkormányzat Szolgáltató Csarnokok  építése


Bontási jegyzőkönyv

Címlista



Erdei Iskola és Zöld Közösségi Ház komplex épületenergetikai korszerűsítése

Bontási jegyzőkönyv

Címlista

Vállalkozói szerződés

Eljárást megindító felhívás dokumentációval


Mórahalom helyi termelőinek és alapanyagainak priorizációja post-harvest fejlesztések és infrastruktúra kiépítésén keresztül
Bontási jegyzőkönyv

Címlista

Dokumentáció

Kiviteli tervek



Zöld város projekt

Aranyszöm tömbrehabilitáció kivitelezése - pdf

Aranyszöm tömbrehabilitáció kivitelezése - doc

Aranyszöm tömbrehabilitáció elektromos tér- és közvilágítás kivitelezése

Ajánlattételre felkértek Aranyszöm tömbrehabilitáció


Bontási jegyzőkönyv Mórahalom közvilágítás

Bontási jegyzőkönyv  - Sport és Szórakoztató Centrum

Elérhetőségek - Sport és Szórakoztató Centrum

Bontási jegyzőkönyv - Térrekonstrukció

Elérhetőségek - Térrekonstrukció







Térfigyelő rendszer létesítése

Tájékoztató az eljárás eredményéről



Tanyagondnoki gépjármű beszerzések

Tájékoztató az eljárás eredményéről


DAOP-3.1.2/A-11-2011-0013 azonosító számú, a „Mórahalom és Zákányszék között összefüggő kerékpáros barát térség kialakítása” megnevezésű projekt keretében kerékpárút kivitelezési munkái

Tájékoztató az eljárás eredményéről



A 2013. évi Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázati felhívásra benyújtott HULEJAF-2013-0202 számú "A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges eszközvásárlás Mórahalom Városi Önkormányzat részére" című pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés

Ajánlattételi felhívás

Tájékoztatás az eljárás eredményéről





Fenntartható vízgazdálkodási infrastruktúra kidolgozása a magyar-román határ menti régióban „ESUWATER” - építési beruházás


Tájékoztatás az eljárás eredményéről



Mezőgazdasági gépek beszerzése HURO/1101/162/1.3.1


Tájékoztatás az eljárás eredményéről





Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Mórahalmi járásban

Ajánlattételi felhívás

Feladott hirdetmény

Vállalkozói szerződés
 



Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz a Homokháti Kistérségben

Hirdetmény

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Vállakozói szerződés
 


Mórahalom közvilágítás energiatakarékos átalakítása a KEOP 5.5.0/K/14-2014-0070 pályázat keretében

- ajánlattételi felhívás
- tájékoztató az eljárás eredményéről
- vállalkozási szerződés
 

KEOP-5.5.0/B-12-2013-0249 Könyvtár és Közösségi Ház épületenergetikai korszerűsítés

Feladott eredményhirdetmény

Megjelent eredményhirdetmény

Vállakozási szerződés
 


Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése során árubeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Tájékoztató a szerződés módosításáról.
 


Mórahalom Város belterületi vízrendezés, Bástyasori főgyűjtő I. ütem

Szerződés teljesítése

 






Kompetencia alapú oktatás bevezetése Mórahalmon található iskolákban és óvodában-oktatási és szaktanácsadói feladatok ellátása

Ajánlattételi felhívás

Tájékoztató az eljárás eredményéről



A Nagy Imre u., Mátyás király krt. egy szakaszának, a Füstölő sor, az 55. számú főút és 0243. hrsz-ú út közötti 0405/38 hrsz-ú út, az 55. számú főút melletti szervízút és az 1652, 1653 hrsz-ú utcák szilárd burkolattal való ellátása Mórahalmon.

Ajánlatételi felhívás

Ajánlattételi felhívás helyesbítése

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS ADATAI

Döntőbizottsági határozat

Tájékoztató az eljárás eredményéről
 

A Móra Ferenc utca, a Juhász Gyula utca, az Úttörő utca, a Béke utca, Domb utca és Mező utca burkolatának felújítása Mórahalmon

Ajánlattételi felhívás

Jogorvoslat:

Értesítés a jogorvoslati eljárás megindításáról


Értesítés tárgyalás tartásáról

Határozat
 


Kompetencia alapú oktatás bevezetése Mórahalmon - oktatási- és szaktanácsadói feladatok ellátása

Ajánlattételi felhívás

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
 


Kerékpárút építése (Szeged) – Domaszék – Mórahalom – Ásotthalom között az 55. sz. főút mellett a 8+820 – 10+874 és 22+268 – 28 + 568 sz. km szelvények között


Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás módosítása

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató a szerződés módosításáról

 

A mórahalmi Fenntartható Fejlődés Háza projekt vonatkozásában kiemelten a fenntartható életmóddal kapcsolatos kommunikációs feladatok ellátása, kommunikáció hatékonyságának vizsgálata, valamint az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő Fejlesztése kapcsán komplex kommunikációs feladatok ellátása.

Ajánlattételi felhívás

Tájékoztató az eljárás eredményéről

 



A Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ fejlesztése elnevezésű projekthez kapcsolódóan, valamint az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő fejlesztése során műszaki ellenőri feladatok teljes körű ellátása.

Ajánlattételi felhívás

Tájékoztató az eljárás eredményéről
 



Az iskolai technikai kabinet akadálymentesítése Mórahalmon

Felhívás

Tájékoztató az eljárás eredményéről
 


A mórahalmi geotermikus kaszkádrendszer kivitelezése – termelő és visszasajtoló kútpár és összekötő vezetékpár, hőközponti kialakítások, vezérlőrendszer építése

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Tájékoztató a szerződés módosításáról (2.)
 


Különféle építési munkák Mórahalmon

Ajánlattételi felhívás

Tájékoztató az eljárás eredményéről



Eszközbeszerzés az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő, valamint a Borház (szőlészeti, borászati bemutató- és kóstolóhely) berendezése során


Ajánlattételi felhívás

Helyesbítés

Tájékoztató az eljárás eredményéről


Tartalék termálkút fúrása az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő fejlesztése során

Ajánlattételi felhívás

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató a szerződés módosításáról


EGT Finanszírozási mechanizmusból (Norvég Alap) finanszírozott 3 db tanyaépület megépítése

Ajánlattételi felhívás

Tájékoztató az eljárás eredményéről


Mórahalom város közoktatási intézményeiben tanulói eszközbeszerzés

Ajánlattételi felhívás

Tájékoztató az eljárás eredményéről

 



Közszférát, közösségi (kulturális) és gazdasági funkciókat szolgáló épület építése, multifunkcionális szolgáltatásokat nyújtó, közigazgatási, kulturális, közösségi és gazdasági funkciókat megvalósító térségi szolgáltató központ kialakítása, termelői értékesítő és vállalkozói szolgáltató ház, piaccsarnok létrehozása, valamint közterületek fejlesztése Mórahalmon

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás (1. sz. módosítás)

Szerződésmódosítás


Termelő és visszasajtoló termálkútpár fúrása a Norvég és az EGT Finanszírozási Mechanizmus által támogatott mintaprojekt keretein belül


Megbízási szerződés a CONCERTO-FP7 / GEOCOM című projekt keretében a teljes Concerto Area energiaauditjának (monitoring-előkészítés és megalapozás) elvégzésére


Mórahalom belterületén levő Petőfi, Honvéd, Móra Ferenc, Juhász Gyula, Rózsa és Köztársaság utcákban a csapadékvíz- és belvíz elvezetés megoldására rekonstrukciós fejlesztési beruházás kivitelezése


Zákányszék településének szennyvízelvezetése és tisztítása


WATERPROTECTION (Ivóvízvédelem) "Drinking- water basis protection on the Tisza-Maros till field, that is an important focus area of the region" című, HU-SRB/0901/121/098 számú projekt keretén belül önjáró csatorna tisztító- szippantó gép közbeszerzése


Nyilvánosság biztosítása a mórahalmi Bivalyrezervátum fejlesztése során