Közös kincsek - összetartó közösség: Mórahalom és térsége a helyi identitás és kohézió erősítésért

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00002

A projekt fő célja és központi eleme a helyi közösségek fejlesztése. A helyi közösségek fejlesztése elsősorban települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erősödését jelenti. Ez a társadalmi felzárkózási politikának is fontos eszköze, a közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködnek a problémák megoldásában.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg konzorciumi formában a következő konzorciumi tag települési önkormányzatokkal:

• Mórahalom Városi Önkormányzat (konzorciumvezető)
• Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat (konzorciumi tag)
• Öttömös Községi Önkormányzat (konzorciumi tag)
• Pusztamérges Községi Önkormányzat (konzorciumi tag)
• Ruzsa Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

A megítélt európai uniós támogatás: bruttó 52,50 millió forint
A támogatás típusa: vissza nem térítendő
A támogatás intenzitása: 100%
A projekt időbeli ütemezése: 2018.02.01 – 2021.06.30.

Az intézkedés kapcsán közösségi térségi, települési, illetve településrészi helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, továbbá közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulhatnak meg.
A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés.
A beavatkozás következtében a meglévő (humán) erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a település, települési közösségek életében.

2018. február 19.